MyPolice-app

Inleiding

MyPolice-App  Deze pagina's zijn van toepassing op de MyPolice app van de Belgische politie.

Opgelet! Wanneer u via een link op een andere website, portaalsite, online applicatie of sociaal netwerk terechtkomt, dan moet u de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van deze diensten raadplegen.