Welkom op het dataportaal van de Federale Politie. Hier kan u gegevens terugvinden over veiligheidsthema's, waarrond de geïntegreerde politiediensten van België actief zijn. Meer bepaald kunnen statistieken over de geregistreerde criminaliteit, verkeer, de veiligheidsmonitor en de morfologie van de politiediensten geraadpleegd worden.

Binnen de dynamische rubrieken kan u zelf de gegevens exploreren aan de hand van tabellen, grafieken en kaarten en indien gewenst filteren in de tijd en/of op verschillende geografische niveaus. Bovendien is deze informatie gemakkelijk te downloaden.

In de secties met standaardrapporten kunnen gedetailleerde overzichten in pdf-formaat van de verschillende thematieken op deze website geconsulteerd worden.

Om deze statistieken beter te begrijpen, is het aangeraden om de rubriek te lezen over hoe deze cijfers tot stand zijn gekomen. Hier wordt de methodologie achter de statistische cijfers uit de doeken gedaan.

Gelieve bij het gebruik van deze statistieken steeds correct naar de bron van de gegevens te verwijzen: Federale Politie - Directie van de politionele informatie en de ICT-middelen.