De Veiligheidsmonitor is een waardevol instrument om informatie te bekomen over slachtofferschap, aangiftegedrag en verschillende veiligheidsthema’s zoals mogelijke buurtproblemen, onveiligheidsgevoelens en tevredenheid over de politiewerking in België. Via deze grootschalige enquête bij de Belgische bevolking krijgen de burgers de mogelijkheid hun mening te uiten en zo mee inspraak te hebben in het veiligheidsbeleid.

Dit initiatief wordt georganiseerd door de Federale Politie, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en de lokale autoriteiten.