Nieuws

 

Heb jij een brief, e-mail of telefoon gekregen van een incassobureau zonder dat je weet waarvoor? Dan ben je niet alleen. De Economische Inspectie van de FOD Economie wordt overstelpt door meldingen over frauduleuze incassobureaus. Ze zetten consumenten op een agressieve wijze onder druk om onterechte rekeningen te betalen.

323789 156 19 banners%20news 1000x653 tablet nl 06eb0c large 1562760998

In 2018 kreeg de Economische Inspectie 849 meldingen over valse incassobureaus. De eerste acht maanden van 2019 kreeg ze al meer dan 1.900 meldingen. Meer dan een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar dus. In 240 van deze meldingen deelden de melders mee dat zij financiële schade geleden hadden, en dit voor een totaal van bijna 150.000 euro.

Hoe gaan deze oplichters te werk? 

De werkwijze van valse incassobureaus is meestal dezelfde. Nietsvermoedende consumenten worden telefonisch benaderd met een aanbod voor bijvoorbeeld de huur van een huisje, een goedkope reis, korting op producten of voor het innen van vermeende belastingschulden.

Vaak is er helemaal geen contract: consumenten hebben gezegd dat ze alleen informatie over de aanbieding willen ontvangen en hebben dus niet ingestemd met het aanbod. Maar soms zijn consumenten ook niet eens benaderd en gaat het dus om een compleet verzonnen contract.

Toch bellen de oplichters maanden of jaren later de consument op omdat er nog een rekening openstaat, die ondertussen opgelopen is tot honderden euro's. Consumenten worden herhaaldelijk gebeld, gemaild en voelen zich zwaar onder druk gezet om te betalen, zonder dat het incassobureau ingaat op de mededeling van de consument dat de rekening onterecht is. Uit de meldingen blijkt dat het taalgebruik steeds agressiever en dwingender wordt en dat de oplichters dreigen met bevoegdheden die ze niet hebben, zoals de inzet van deurwaarders of een beslaglegging.  

  "Een onbekende vrouw deelde mij telefonisch mee dat er een openstaande factuur was die binnen de drie dagen betaald moest worden, anders zou het dossier overgemaakt worden aan een deurwaarder. Het initiële bedrag was 100 euro, maar dit liep door allerlei administratiekosten op tot 481 euro. Ze luisterde niet naar mijn mededeling dat ik het schuldeisende bedrijf totaal niet ken en er zeker niets gekocht heb."

Karin (fictieve naam)

Wat kan je doen als je gecontacteerd wordt?

 • Kijk allereerst na of je het bedrijf kent en of je bij hen inderdaad een onbetaalde schuld hebt.
 • Een incassobureau moet altijd verplicht ingeschreven zijn bij de FOD Economie voordat zij hun activiteiten mogen uitvoeren. Ga hier na of het incassobureau ingeschreven is.
 • Is het incassobureau niet ingeschreven bij de FOD Economie? Betaal de rekening dan zeker niet, ook niet wanneer het incassobureau dreigt met hoge kosten, deurwaarders of andere maatregelen. Laat je niet onder druk zetten!
 • Hang de telefoon op wanneer het incassobureau je blijft lastig vallen. Indien je e-mails of brieven ontving, betwist die dan. De betwisting gebeurt het best per e-mail met ontvangstbevestiging of per aangetekende brief, waarin je al jouw argumenten aanhaalt. Je kunt een modelbrief op onze website terugvinden.
 • Weet dat een beslaglegging alleen via een deurwaarder en niet via een incassobureau kan gebeuren. De inbeslagname van meubilair/goederen kan enkel na de officiële betekening van een dwangbevel door de deurwaarder bij je thuis. Zij wordt nooit per e-mail verzonden.

Toch betaald?

 • Licht jouw bank zo snel mogelijk in.
 • Meld valse incassobureaus op het Meldpunt van de FOD Economie via https://meldpunt.belgie.be. Kies voor "Factuur / betalingsverzoek / betaling" en vervolgens voor "Aanmaningsbrief ontvangen van incassobureau, advocaat of gerechtsdeurwaarder" en je krijgt aan het einde van jouw melding meteen advies en informatie over welke stappen je nog kan ondernemen en wie je daarbij kan helpen.
 • Doe aangifte bij de Lokale Politie in je buurt.

Wat is het?

Phishing is een vorm van internetfraude. Het slachtoffer wordt via een e-mailbericht naar een valse website gelokt die sterk lijkt op de site van een bank of een commerciële site. Wanneer het slachtoffer zijn gebruikersnaam en paswoord ingeeft, zal de fraudeur deze onderscheppen en zelf gebruiken om transacties of aankopen uit te voeren. Soms vragen ze software op de computer te installeren waarmee ze vanop afstand de computer kunnen overnemen of de toetsaanslagen zien om zo inloggegevens te stelen.

Vishing staat voor voice-phishing. Fraudeurs telefoneren naar slachtoffers, in naam van de bank, en proberen zo persoonlijke informatie, codes van de kaartlezer of kredietkaartgegevens te ontfutselen. Ze spelen dan bijvoorbeeld in op de ongerustheid van klanten door te melden dat ze fraude met een kredietkaart of bankrekening vermoeden.

Hoe herken je een phishing bericht?

De e-mails verwijzen naar een website die op het eerste zicht sterk lijkt op de vertrouwde site van je bank. Er wordt melding gemaakt van nieuwe veiligheidsmaatregelen of databanken die bijgewerkt moeten worden. De mail is niet persoonlijk aan de ontvanger gericht, maar gebruikt algemene aansprekingen als 'Geachte klant'. Het bericht bevat vaak ook spellings- en taalfouten. Je wordt verzocht op een link te klikken om je gegevens te controleren. Deze link leidt je naar een frauduleuze site waar je moet inloggen met je echte gegevens. Soms wordt er ook software aangeboden die je, zogezegd om je account beter te beschermen, moet downloaden. Er wordt ook gedreigd (met bv. het afsluiten van je account) als je niet onmiddellijk gevolg geeft aan het bericht.

Sommige phishing-berichten vragen je online krediet te kopen om een boete te betalen en voegen een link naar de site waar je online kan betalen toe. Klik nooit op dergelijke linken!

Verschillende organisaties, instanties en firma's waren al het slachtoffer van phishing - de valse e-mails die in hun naam verstuurd werden zijn vaak nog steeds in omloop.

Het gaat hierbij om:

 • Telecomoperatoren zoals Proximus, Telenet, Mobistar, Scarlet, KPN Telecom, ...
 • Banken zoals ING, bpost, Record Bank, BNP Paribas Fortis, Argenta, ...
 • Incassobureaus zoals Intrum Justitia, Nederlands Centraal Justitieel Incassobureau, Trivion Incassobureau, ...
 • Microsoft, Netflix, NMBS, booking.com, bol.com, ziekenfondsen, ...
 • Zelfs de Federale Politie en de Lokale Politie werden reeds slachtoffer.

Wat moet je doen als je een (vermoedelijk) phishing bericht ontvangt?

Klik in geen geval op de link die in de mail staat en open eventuele bijlagen niet. Neem contact op met je bank of de instelling waarvan de e-mail zogezegd afkomstig is om de authenticiteit van het bericht te controleren. Een phishing mail kan je altijd melden via verdacht@safeonweb.be.

Hoe herken je een vishing-telefoontje?

Wanneer iemand je opbelt in naam van je bank (of andere instantie) en je vraagt naar pincodes, je kredietkaartgegevens of codes op een kaartlezer, mag je er zeker van zijn dat het om oplichting gaat.

Ook doen er zich soms oplichters voor als medewerkers van vb. Microsoft. Zij melden dat er een probleem is met je computer. Zij helpen je zogezegd om het probleem op te lossen en vragen daarna een vergoeding. Geef je deze niet dan kunnen ze je computer blokkeren. Deze oplichters spreken meestal Engels. De echte Microsoft belt nooit klanten op een dergelijke manier op. Wanneer je dus zo een telefoontje krijgt, mag je ook zeker zijn dat het om vishing gaat. Meer informatie over de 'Microsoft-Scam' vind je hier.

Sommige fraudeurs doen zich voor als een medewerker van de Nationale Loterij - maar ook zij bellen nooit spelers op om bankgegevens of persoonlijke data te vragen , noch om deel te nemen aan een spel.

Wat moet je doen als je een (vermoedelijk) vishing-telefoontje ontvangt?

Je bank zal je persoonlijke gegevens nooit via telefoon vragen. Geef deze dan ook onder geen beding door. Vraag naar namen, adressen en telefoonnummers om terug te bellen. Geef zelf geen enkele informatie telefonisch door en bied aan om even op het bankkantoor langs te komen. Verbreek de verbinding en neem contact op met je bank. Indien de oplichters blijven terugbellen ben je best dat je opneemt en duidelijk maakt dat je weet dat het over oplichting gaat en dat je al contact hebt gehad met de politie. Dat schrikt de oplichters meestal af en dan laten ze je gerust.

Welke stappen kan je zelf nemen om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van phishing?

Tik altijd zelf het webadres van de site die je wilt bezoeken in. Zo voorkom je dat je via misleidende links op valse websites terecht komt. Websites van banken gebruiken een beveiligde verbinding. Ze beginnen met 'https'. De 's' staat voor 'safe'. Een beveiligde site herken je ook aan een slotje in je browser of een groengekleurde adresbalk. Zorg er ook voor dat je computer goed beveiligd is met een virusscanner en een firewall. Hou je besturingssysteem, virusscanner en browser up to date.

Ben je slachtoffer van phishing of vishing?

Neem contact op met je bank en laat je rekening en online bankieraccount blokkeren. De meeste banken hebben een speciaal telefoonnummer dat de klok rond bereikbaar is om fraude te melden. Verzamel alle gegevens die bewijs kunnen leveren van de feiten en van de geleden schade. Noteer alle gegevens die je van de oplichters kreeg, zoals telefoonnummers, namen en websiteadres en neem deze mee naar de politie.

Indien je geen schade hebt geleden, maar je wil de poging tot oplichting toch melden, dan kan dat bij de politie van je woonplaats.

In tegenstelling tot wat men denkt, worden de meeste inbraken wel degelijk tijdens de wintermaanden gepleegd. Daarom is het belangrijk dat we onze aandacht richten op deze periode en dat we iedereen wijzen op de inbraakproblematiek en het belang van preventie. Inbrekers vinden de donkere wintermaanden helemaal niet erg, sterken nog, ze maken gebruik van het donker omdat de kans op betrapping kleiner wordt. Geef daarom de indruk dat er iemand thuis is en wees 's avonds extra alert als je met de hond nog een wandeling gaat maken.

Zie je iets verdacht? Bel onmiddellijk 101.

De Buurtinformatienetwerken (BIN's) in de kijker

Momenteel telt België 1154 BIN's (243 in Wallonië - 8 in Brussel - 903 in Vlaanderen). De BIN's kennen een groeiend succes. De sociale samenhang in de wijken wordt steeds meer benadrukt en is essentieel om verdachte situaties op te sporen en zo misschien een inbraak te voorkomen. Via de BIN's kan de politie de bevolking meer betrekken bij het wederzijds melden van informatie over misdrijven, verdachte handelingen en incidenten. Het is een georganiseerde samenwerking tussen de politiezone Lommel, de lokale overheden en de coördinatoren van de buurtinformatienetwerken.

De focus ligt hierbij op het uitwisselen van nuttige informatie die leidt tot een goeie sociale controle en preventie. Als er bijvoorbeeld een melding binnenkomt van een verdachte situatie kan het buurtinformatienetwerk worden opgestart door de politie. Er wordt een ingesproken bericht over de verdachte situatie doorgestuurd naar alle BIN-leden. Op deze manier zijn de BIN-leden snel op de hoogte en kunnen ze een oogje mee in het zeil houden.

 

Enkele preventietips:

 Begin met het aannemen van goede gewoonten:

-      Post niet op sociale media dat je niet thuis bent. In enkele klikken kan iedereen je adres vinden...
-      Leg een tablet, een laptop uit het zicht.
-      Doe je deur op slot wanneer je er niet bent. Ook al is het maar voor 5 minuten.
-      Geef altijd de indruk dat er iemand aanwezig is: licht/muziek met tijdschakelaars.
-      Vraag aan je buren om je woning in het oog te houden.
-      Zie je iets verdachts? Aarzel niet en verwittig onmiddellijk de politie op het nummer 101.

 

Denk er ook aan om je deuren en ramen beter te beveiligen. Nee, dat hoeft niet noodzakelijk duur te zijn.

-      Plaats een houten stok in de rail van je schuifdeur.
-      Plaats extra sloten.
-      Plaats afsluitbare raamkrukken op je raamwerk.

 

Foto van een man met een metaaldetector

Magneetvissen kwam afgelopen zomer vaak in de aandacht. Er werden vondsten met behoorlijke nieuwswaarde gedaan, maar jammer genoeg niet altijd door mensen die de regels volgden. Zoiets gebeurt daarom niet bewust: velen weten niet eens dat er überhaupt regels zijn om te volgen. De Vlaamse Waterweg NV, eigenaar en beheerder van heel wat waterlopen in Vlaanderen, geeft om veiligheidsredenen nooit toestemming, en heeft de politie gevraagd om te beboeten in geval van overtreding. Onroerend Erfgoed vraagt aan de magneetvissers om zich in regel te stellen met de onroerenderfgoedwetgeving, zodat zij met gerust geweten hun hobby kunnen uitvoeren.

Een magneetvisser heeft toestemming van de eigenaar van het water waarin hij te werk gaat nodig. Zonder die toestemming is hij in overtreding met het Strafwetboek van de federale overheid en kan de magneetvisser door de politie geverbaliseerd worden. Ten tweede heeft hij in Vlaanderen een officiële erkenning als metaaldetectorist nodig van het agentschap Onroerend Erfgoed. Magneetvissen is een vorm van metaaldetectie, en valt onder het Onroerenderfgoeddecreet. Magneetvissen met toestemming van de eigenaar maar zonder erkenning (of omgekeerd), is eveneens een misdrijf.

  Wie voorwerpen uit de bodem haalt, doet in principe aan archeologie. Wat wel en niet mag, is duidelijk omschreven in de onroerenderfgoedwetgeving. Om vondsten met erfgoedwaarde op de juiste manier te kunnen registreren, en hun wetenschappelijke context te interpreteren, kan niet iedereen zomaar vrijelijk metalen voorwerpen gaan opvissen of detecteren. Daarvoor is een erkenning als metaaldetectorist nodig. Een erkend detectorist is verplicht om zijn vondsten online te melden, zodat het agentschap Onroerend Erfgoed de wetenschappelijke waarde ervan kan opnemen in de Centrale Archeologische Inventaris. Die databank is een belangrijke bron van informatie voor erfgoedonderzoekers en omgevingsambtenaren. Een erkenning als metaaldetectorist en magneetvisser kan je gratis aanvragen bij Onroerend Erfgoed. Enige voorwaarden: meerderjarig zijn en beschikken over een bewijs van goed gedrag en zeden.

Een erkend metaaldetectorist ontvangt een persoonlijke legitimatiekaart op naam, en moet die ook kunnen voorleggen op vraag van de politie. Een legitimatiekaart is een persoonlijk document, en mag dus niet uitgeleend worden aan anderen. Ook niet aan je kinderen. Minderjarigen mogen enkel magneetvissen in aanwezigheid van iemand met een erkenning. De kinderen uit de krant, die recent nog geweren of brandkasten opvisten, deden dit dus op illegale wijze. Zoals reeds gezegd, is de minimumleeftijd voor aanvraag van een erkenning 18 jaar. Daarnaast spreekt het voor zich dat het om veiligheidsredenen niet aangewezen is om kinderen onbegeleid te laten magneetvissen.

Op de website van Onroerend Erfgoed vind je alle informatie over de metaaldetectieregelgeving, een handige folder in pdf-formaat, en een blog die de regels rond magneetvissen op een duidelijke manier uitlegt

De regels om te detecteren en magneetvissen kan je nalezen in de Code van Goede Praktijk: https://www.onroerenderfgoed.be/detecteren-volgens-de-code-van-goede-praktijk 

Weergavefoto van de website politie.be

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde politiebureau?

Dit kan je heel gemakkelijk terugvinden via de website: www.politie.be.

Geef in de zoekbalk je locatie, stad of postcode in en je wordt doorgestuurd naar de betreffende website van de politie in de omgeving.