Comité P: Extern Toezicht op Politie- en Handhavingsdiensten

Ontmoet het extern controleorgaan op de politie en andere overheidsinstanties

cp

Het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten is het extern controleorgaan op de politie of kortweg het Comité P genoemd, treedt onder begeleiding van het federale parlement op als een externe instantie zowel ten aanzien van de uitvoerende macht (minister, burgemeester, politiecollege, …) als ten aanzien van de politiediensten (lokale en federale politie, bijzondere inspectiediensten, …).

Het Comité P is dus belast met het toezicht op de globale werking van de politiediensten en de uitoefening van de politiefunctie door alle bevoegde ambtenaren van inspectie- of handhavingsdiensten.

Mocht er een opmerking of klacht over de werking van een (lokale) politiedienst zijn? Dan kan dat online of via postbericht (zie bijgevoegd document) gemeld worden. Beide contactmogelijkheden kan je op onze website vinden.