Onze organisatie

Binnen ons korps zijn er 95 politiemensen en 25 bedienden werkzaam. Onze collega's werken allemaal in teamverband.

De teams die de politionele diensten aan de burger verlenen vormen samen de afdeling 'Politionele dienstverlening'. De teams werkzaam in het raam van kennisbeheer en informatie-uitwisseling vormen de afdeling 'Beleid, Informatie Kennisbeheer en Kwaliteitszorg'. De teams die de administratieve, logistieke en ICT-ondersteuning leveren vormen samen de afdeling 'Ondersteuning'. Hieronder vind je een overzicht in ons organigram.

logomiddel
 

Korpschef

 

Intern Toezicht

 

Data Protection Officer    

Beleid, Informatie, Kwaliteitszorg 

en Kennisbeheer

Politionele

Dienstverlening

Ondersteuning

Lokaal Informatie Kruispunt Wijkwerking

Personeel

Zonaal Wapenbeheer

Wijkinterventie

Logistiek
  Verkeer ICT
  Recherche  
  Wijkzorgteam  
 

Slachtofferhulp Jeugd 

& Gezin

  CSC

 

Wens je meer informatie over deze verschillende teams? Klik dan op een team naar keuze in bovenstaande tabel.