Onze organisatie

Binnen ons korps zijn er 95 politiemensen en 25 bedienden werkzaam. Onze collega's werken allemaal in teamverband.

De teams die de politionele diensten aan de burger verlenen vormen samen de afdeling 'Politionele dienstverlening'. De teams werkzaam in het raam van kennisbeheer en informatie-uitwisseling vormen de afdeling 'Beleid, Informatie Kennisbeheer en Kwaliteitszorg'. De teams die de administratieve, logistieke en ICT-ondersteuning leveren vormen samen de afdeling 'Ondersteuning'. Hieronder vind je een overzicht in ons organigram.

logomiddel
  Korpschef  
Intern Toezicht   Data Protection Officer    

Beleid, Informatie, Kwaliteitszorg 

en Kennisbeheer

Politionele

Dienstverlening

Ondersteuning
Lokaal Informatie Kruispunt Wijkwerking Personeel
Zonaal Wapenbeheer Wijkinterventie Logistiek
  Verkeer ICT
  Recherche  
  Wijkzorgteam  
  Dienst Maatschappelijke Politie (DMP)  
  CSC  

 

Wens je meer informatie over deze verschillende teams? Klik dan op een team naar keuze in bovenstaande tabel.