Opleidingen en selectieproeven

Selectieprocedure

Onlangs is de selectieprocedure voor jobs bij de politie hervormd. Nieuwe kandidaten worden zowel federaal als lokaal gerekruteerd. Ben je geïnteresseerd om je aan te sluiten bij het personeel in uniform? Dan dien je eerst een selectie procedure af te ronden. Daarna kan je aan je opleiding beginnen!

De selectiefase bestaat uit een reeks proeven waarbij je telkens kan doorstoten naar de volgende proef wanneer de voorgaande proef succesvol beëindigd is.

  • 1ste proef: cognitieve vaardigheidsproef en functioneel parcours
  • 2de proef: persoonlijkheidsproeven
  • 3de proef: gesprek met de selectiecommissie
  • 4de proef: medische proef

Deze selectieproeven zijn gespreid over vier dagen in een periode van drie tot zes maanden die volgt op je kandidaatstelling. Afhankelijk van de graad waarvoor je solliciteert (gespecialiseerd hoofdinspecteur en/of commissaris), wordt er een bijkomende proef georganiseerd.

Doorheen het selectieproces wordt eveneens gepeild of je van onberispelijk gedrag bent, d.w.z. dat de commissie nagaat of je gedrag wel in overeenstemming is (geweest) met de eisen van een job als politieman of -vrouw. Zo vindt bv. een onderzoek naar de antecedenten en naar de omgeving plaats. In deze context zal je gecontacteerd worden door je wijkinspecteur.

Pas als je twee groene lichten krijgt (op het selectieproces en op de beoordeling van het onberispelijk gedrag), dat je kan worden toegelaten tot de basisopleiding.

politie
politie
politie

Opleiding & Stage

Wanneer je de selectieprocedure succesvol doorlopen hebt, word je voor 2 jaar opgenomen in het wervingsreserve. Je gaat dan op sollicitatiegesprek in een politiezone of federale dienst naar keuze. Ben je aangenomen? Super! Nu start je met je opleiding door onder ander werkplekleren in één van de vijf onderverdelingen van het operationeel kader.

Er bestaat een opleiding voor elk van de vijf graden. Hier onder kan je de jobomschrijving, kwalificaties, selectie en opleiding voor elke graad vinden:

 

  1. Agent: https://www.jobpol.be/jobs-in-uniform/agent#jobomschrijving
  2. Beveiligingsagent: https://www.jobpol.be/jobs-in-uniform/beveiligingsagent#jobomschrijving
  3. Inspecteur: https://www.jobpol.be/jobs-in-uniform/inspecteur#jobomschrijving
  4. Hoofdinspecteur: https://www.jobpol.be/jobs-in-uniform/hoofdinspecteur#jobomschrijving
  5. Commissaris: https://www.jobpol.be/jobs-in-uniform/commissaris#jobomschrijving
politie
overzichtrekrutering