Over ons: Managementteam Politiezone Zottegem Herzele Sint-Lievens-Houtem

Af en toe lichten we graag één van onze teams uit. Vandaag willen we wat meer vertellen over ons managementteam. 

managementteam

Het managementteam van onze Politiezone heeft een overkoepelende functie en is verantwoordelijk voor het leiden en beheren van alle aspecten van de lokale politie, met als doel de veiligheid en het welzijn van de gemeenschap te waarborgen en de politiewerking soepel te laten verlopen. Ons management bestaat uit 6 leden, die we graag aan jullie voorstellen.

 

Tom De Saveur

Sinds 1 juli 2023 opereert Tom De Saveur als korpschef binnen onze politiezone. De korpschef werkt samen met het managementteam om ervoor te zorgen dat het politiekorps zijn kernopdrachten kan uitvoeren en een hoogwaardige dienstverlening kan bieden aan zowel de bevolking als de overheid. Dit vereist voortdurende aanpassing en bijsturing op diverse terreinen, waaronder operationele activiteiten, bestuurlijke en gerechtelijke politietaken, evenementenbeheer, criminaliteitsanalyse, personeelswerving, dienstplanning, opleiding en training, financieel en logistiek beheer, ICT en innovatieve technologieën, evenals interne en externe communicatie en klachtenafhandeling.

"Een politiekorps vertoont gelijkenissen met diverse publieke of private organisaties en bedrijven", zegt Tom. "Het is inherent aan deze organisaties om continu producten of diensten te leveren, zoals onthaal, wijkwerking, interventie, recherche, verkeer, slachtofferbejegening en ordehandhaving. Om deze taken uit te voeren, vereist het politiekorps niet alleen de inzet van mensen en middelen, zoals medewerkers, uitrusting, voertuigen, radio's en ICT, maar ook de benodigde informatie en intelligentie. Deze elementen moeten zorgvuldig op elkaar worden afgestemd, vergelijkbaar met de onderdelen van een goed geoliede machine, waarbij diverse werkprocessen en procedures als draaiende tandwielen functioneren. Het behouden van deze operationele efficiëntie, 24/7, terwijl het zonale veiligheidsbeleid wordt nageleefd, vormt de kernverantwoordelijkheid van de korpsleiding, in het bijzonder van de korpschef."

"Als korpschef sta je aan het hoofd van het korps, je organiseert en verdeelt de taken en draagt hiervoor ook de verantwoordelijkheid. ... Maar ik benadruk dat politiewerk vooral teamwerk is en dat elke medewerker vanuit haar of zijn functie hierin een evenwaardige en onmisbare rol heeft."

 

Peter Souffriau

Peter Souffriau heeft bijna 40 jaar ervaring binnen de politie. Hij startte in 1986 met zijn opleiding en fungeerde in verschillende functies in de loop der jaren. Zeven jaar geleden werd hij bevorderd tot politiecommissaris

Als politiecommissaris coördineert Peter de wijkwerking in Herzele en Sint-Lievens-Houtem, waarbij hij nauw samenwerkte met hoofdinspecteur (HINP) Tim De Brouwer en nogsteeds samenwerkt met HINP Dries Van den Bossche. Ze komen regelmatig samen om het dagelijkse werk te bespreken, te evalueren en de inzet van personeel te bepalen. Daarnaast fungeert Peter als coördinator voor het wijkzorgteam (WZT), onder leiding van HINP Wim Verbeurt die tijdelijk vervangen wordt door HINP Hilde De Braekeleer. Ook met dit team is er regelmatig overleg, maar op een andere manier. Het WZT is een zeer dynamisch team waar flexibele inzet van het personeel vereist is. Het takenpakket van het WZT is divers en soms moeten er snel beslissingen worden genomen.

Bovendien is Peter het aanspreekpunt voor sociale media en websitebeheer van de politiezone. Hiervoor werkt hij samen met Content Marketeer Febe D'Hauwer. Samen houden ze de contentplanning nauwlettend in de gaten en voorzien ze interessante online en offline media.

 

Gunther Van Steenberge

Gunther Van Steenberge is een ervaren politiecommissaris met 42 dienstjaren, waarvan 7 bij de defensie en 35 bij onze politiezone. Hier heeft hij alle graden en kaders doorlopen. 

Gunther coördineert de wijkwerking Zottegem, de verkeersdienst en het CSC (planning en evenementenbeheer). Hij is ook het vaste aanspreekpunt voor de burgemeester van Zottegem waarmee hij dan ook frequent rond de tafel zit. 

Als lid van het managementteam en eerste politiecommissaris draait hij mee in de beurtrol officier bestuurlijke politie (OBP). Een politieofficier vergelijkt Gunther met een manager in een bedrijf. Hierbij plant de officier de opdrachten en brieft hij de personeelsleden over hun uit te voeren taken en verantwoordelijkheden. Met de informatie en richtlijnen waarover de officier beschikt, beslist hij over wat er moet gebeuren. 

“Ze denken vooruit en nemen initiatief; maar houden rekening met het welzijn van de groep.”

 

Joke De Geyter

CP Joke De Geyter is coördinator voor de dienst interventie, waarbij ze alle 4 onze interventieteams aanstuurt. Joke is ook ook verantwoordelijk voor een aantal grote ordediensten, nl. Rock Zottegem en Jaarmarkt Sint-Lievens-Houtem. Daarnaast komen er nog heel wat andere taken bij kijken. Zo doet Joke nog een deel van de noodplanning, innovatie en rekrutering binnen het korps.

"Samen met mijn collega's vormen wij het managementteam waar wij gezamenlijk werken aan het beleid van de zone en dat beleid samen uitdragen."

 

Elsie Claus

Elsie Claus is de politiesecretaris. Hierbij fungeert Elsie als eerste adviseur en coördinator voor beleid, kwaliteitszorg en kennisbeheer (BIQK) binnen onze organisatie. Ze ondersteunt het managementteam bij administratieve taken en draagt bij aan een efficiënte werking van de politiezone.

 

Gerry Verlinden

Als Eerste Commissaris van Politie, Diensthoofd Lokale Recherche en Diensthoofd Maatschappelijke Politie (voormalige dienst Slachtofferbejegening en Jeugd & Gezin), staat Gerry Verlinden aan het hoofd van de afdeling politionele dienstverlening, waar hij leiding geeft aan diverse teams die zich bezighouden met onder andere onderzoek, slachtofferzorg en jeugdgerelateerde kwesties. Tevens vervult hij ook de rol van Information Officer, waarbij hij verantwoordelijk is voor het efficiënt beheer van informatie binnen de politieorganisatie en de implementatie van nieuwe technologieën om de operationele processen te ondersteunen.

We bedanken graag alle leden van het managementteam voor het bieden van een kijkje in hun functie, en wensen hen veel succes toe bij het opereren van de politiezone.

Ontdek andere functies binnenin onze organisatie.

Volg ons op Facebook en Instagram voor meer updates.

 

Labels