Terugkomdag voor ons team Slachtofferbejegening

Op vrijdag 24 november 2023 namen de slachtofferbejegenaars van onze politiezone onder leiding van ECP Verlinden deel aan de provinciale terugkomdag in Wetteren.

jgs

 

Tijdens dit event lichtten enkele sprekers van de federale politie slachtofferbejegening bij de wegpolitie toe. Daarna besprak de psychosociaal manager van de FOD Volksgezondheid de organisatie van groepsopvang naar aanleiding van het afkondigen van het psychosociaal interventieplan. Afsluitend volgde een supervisiemoment onder begeleiding van het CAW en ervaren slachtofferbejegenaars.

Kortom een zeer leerrijk moment voor ons team.

Meer over het team slachtofferbejegening kan je hier lezen.