Jobs in uniform of als burgerpersoneel?

Jobs als burger

Ongeveer 20% van onze collega’s zijn tewerkgesteld in een burgerfunctie (CALog-personeelsleden - Cadre Administrative et Logistique). Zij werken eerder achter de schermen in domeinen als IT, Marketing, Recruitment, Evenementen, Onthaal, ect. Dit zijn administratieve, ondersteunende of technische functies. Voor deze jobs zijn er telkens selectieprocedures opgesteld waarbij je voor een reeks proeven dient te slagen. Deze proeven zijn:

  • 1ste proef: een proef die de vereiste cognitieve vaardigheden meet
  • 2de proef: een persoonlijkheidsproef
  • 3de proef: aanvullende proef bij de politiezone of directie waarvoor je solliciteert

De verschillende mogelijkheden die er voor je zijn, zijn gelinkt aan je opleidingsniveau. Wil jij een dergelijke functie bij (onze/een) politiezone vervullen? Reageer dan op een openstaande vacature! Bekijk onze vacatures hier of op https://www.jobpol.be/jobs-als-burger-calog

 

werkenalsburgerjobpol
werkeninuniformjobpol

Jobs in uniform

Als collega in uniform werk je actief mee aan een excellente politiezorg. De burger kan op jou vertrouwen. Je bent regelmatig in het straatbeeld te zien en wordt onder meer ingezet op evenementen en interventies.

Bij de politie vind je gegarandeerd een nieuwe uitdaging die aansluit bij je kwaliteiten en ervaring. Je dient wel een selectie en opleidingsprocedure te doorlopen om personeel in uniform te worden.

 

  • Heb je nog geen selectieprocedure doorlopen, lees hier dan hoe je start!

 

Jobs in uniform: Er zijn verschillende graden binnen de politie. Hiervoor bestaan verschillende opleidingen en selectieprocedures.

AGENT 

Wat je doet als agent van politie? Samen met je collega's vandaag werken aan een veiliger verkeer morgen! Je doet vaststellingen bij ongevallen, regelt het verkeer waar nodig en waakt over de baan. Je houdt ook toezicht op de naleving van lokale politieverordeningen en staat politieambtenaren bij in (door de wet voorziene) situaties. Een voorbeeld daarvan is het fouilleren van personen.

agent

BEVEILIGINGSAGENT

De overbrenging van gevangenen, het bewaken van de openbare orde én het beveiligen de belangrijkste infrastructuren van het land. Ja, als beveiligingsagent werk je aan een veiligere maatschappij voor iedereen. We durven kritisch te denken, vinden respect en engagement belangrijk en verkiezen altijd de dialoog boven de harde hand.

Beveiligingsagent

INSPECTEUR

De intenventiedienst, de wijkdienst, de luchtvaartpolitie, de spoorwegpolitie, enzovoort. Ja, als inspecteur lever je eerstelijns, gemeenschapsgerichte politiezorg. Wat dat precies betekent? Dat je deel wordt van een in de samenleving geïntegreerde politie. Inspecteurs staan als team ten dienste van de burger en gaan met de gemeenschappen op zoek gaan naar gerichte oplossingen voor problemen. Kortom, inspecteurs vormen vandaag en morgen 'the beating heart’ van de politie.  

inspecteur
Hoofdinspecteur

HOOFDINSPECTEUR

Geboren leiders. Zo zou je onze hoofdinspecteurs kunnen omschrijven! Ze nemen projecten in handen én begeleiden kleinere teams van inspecteurs en agenten. Hoofdinspecteurs van politie worden ofwel intern gepromoveerd uit het basiskader, ofwel aangeworven op basis van een specifiek bachelorsdiploma. Die laatste worden hoofdinspecteurs met bijzondere specialisatie, bijvoorbeeld Ecofin, Labo en ICT. Wat wordt jouw specialisatie?

general

COMMISSARIS

Commissarissen van politie worden wel eens de managers van de politie genoemd. En niet zonder reden! Ze leiden en begeleiden teams, maken dat (strategische) objectieven bereikt worden, managen belangrijke informatie, nemen beslissingen, ontwikkelen actieplannen én zetten die acties ook op poten.