Statistieken criminele figuren kaart

Huidige filters:

Hier wordt een kaart weergegeven die informatie verschaft over de gepleegde misdrijven die de afgelopen tien jaar in België werden vastgesteld door de politiediensten.

De voorgestelde categorieën van misdrijven noemen we criminele figuren. Dit zijn vormen van criminaliteit die niet als dusdanig voorkomen in het Strafwetboek maar gekend zijn bij het grote publiek en de politiediensten. Voorbeelden hiervan zijn woninginbraak, autodiefstal of graffiti.

De gegevens op deze kaart worden weergegeven per politiezone of per gemeente.

(*) 2023 bevat cijfers tot en met 30 september 2023. Het laatste jaar is dus nog niet volledig. Afsluitingsdatum: 26/01/2024.

Algemeen:

Aantal door de politiediensten geregistreerde feiten inzake het geselecteerde misdrijf in absolute cijfers per politiezone of gemeente.
Weergave per pleegjaar en pleegplaats (politiezone of gemeente).
Zowel de pogingen als de voltooide feiten worden weergegeven.