Statistieken criminele figuren tabel

Huidige filters:

Hier wordt een tabel weergegeven die informatie verschaft over de gepleegde misdrijven die de afgelopen tien jaar in België werden vastgesteld door de politiediensten.

De voorgestelde categorieën van misdrijven noemen we criminele figuren. Dit zijn vormen van criminaliteit die niet als dusdanig voorkomen in het Strafwetboek maar gekend zijn bij het grote publiek en de politiediensten. Voorbeelden hiervan zijn woninginbraak, autodiefstal of graffiti.

De gegevens zijn beschikbaar voor verschillende geografische niveaus : nationaal, gewestelijk, provincies, gerechtelijke arrondissementen, politiezones en gemeenten.


 

(*) 2023 bevat cijfers tot en met 30 september 2023. Het laatste jaar is dus nog niet volledig. Afsluitingsdatum: 26/01/2024.

Algemeen:
Aantal door de politiediensten geregistreerde feiten voor het geselecteerde misdrijf. De weergegeven misdrijven zijn “Criminele figuren”. Dit betekent een combinatie van een misdrijf (bvb diefstal) met bijkomende informatie zoals bijvoorbeeld een bepaald voorwerp (bvb auto) of een bepaalde plaats (bvb woning).

Opgelet: Criminele figuren mogen niet bij elkaar opgeteld worden, omdat anders dubbeltellingen mogelijk zijn. Voorbeeld: een autodiefstal waarbij de daders wapens gebruikt hebben, zit zowel in autodiefstal, als in diefstal gewapenderhand.

Weergave per pleegtijdstip (jaar tot maand) en pleegplaats (nationaal tot gemeente).

Zowel de pogingen als de voltooide feiten worden weergegeven.

Onbekend / Geen PZ toegekend : de exacte gemeente of politiezone kan niet worden toegewezen.

Extra:
Het betreft steeds een selectie van criminele figuren. Voor een volledig overzicht verwijzen we graag naar de statische rapporten.