Statistieken criminele figuren grafiek

Huidige filters:

(*) 2023 bevat cijfers tot en met 30 september 2023. Het laatste jaar is dus nog niet volledig. Afsluitingsdatum: 26/01/2024.

Algemeen:
Aantal door de politiediensten geregistreerde feiten voor het geselecteerde misdrijf. De weergegeven misdrijven zijn “Criminele figuren”. Dit betekent een combinatie van een misdrijf (bvb diefstal) met bijkomende informatie zoals bijvoorbeeld een bepaald voorwerp (bvb auto) of een bepaalde plaats (bvb woning).

Opgelet: Criminele figuren mogen niet bij elkaar opgeteld worden, omdat anders dubbeltellingen mogelijk zijn. Voorbeeld: een autodiefstal waarbij de daders wapens gebruikt hebben, zit zowel in autodiefstal, als in diefstal gewapenderhand.

Weergave per pleegtijdstip (jaar tot maand) en pleegplaats (nationaal tot gemeente).

Zowel de pogingen als de voltooide feiten worden weergegeven.

Onbekend / Geen PZ toegekend : de exacte gemeente of politiezone kan niet worden toegewezen.

Extra:
Het betreft steeds een selectie van criminele figuren. Voor een volledig overzicht verwijzen we graag naar de statische rapporten.