Nieuws

Registreer je rookmelders

Vanaf 1 januari 2020 zijn rookmelders verplicht in elke woning. En dat is maar goed ook, want rookmelders redden levens. Meer nog dan vuur, maakt vooral de rook slachtoffers. Net daarom zijn rookmelders van levensbelang: ze waarschuwen bij brand.

Hulpverleningzone Zuid-West Limburg roept op om de geplaatste rookmelders ook te registreren via www.hangrookmelders.be. Met die registratie kunnen zij waardevolle data verzamelen over het aantal rookmelders in Vlaanderen en in hun zone.

Bob, altijd nul op: resultaten BOB-wintercampagne 2019-2020

Met de slogan "Bob, altijd nul op" startte op 29/11/2019 de nieuwe BOB-wintercampagne. Met deze slogan wordt aangeraden om beter helemaal geen alcohol te drinken als je nog moet rijden. De resultaten van de alcoholcontroles in onze politiezone tijdens deze wintercampagne bewijzen helaas dat er op dat vlak toch nog wat werk aan de winkel is.

Provinciale opleiding gemachtigd opzichter 2020

GEZOCHT: gemachtigde opzichters

De provincie Limburg organiseert dit jaar voor de tiende keer een opleiding tot gemachtigd opzichter. Al 4.000 Limburgers volgden deze opleiding.

In 2019 stelde Politiezone kanton Borgloon 122 woninginbraken vast, de pogingen meegerekend. Dat is een daling van 26 procent ten opzichte van 2018. Sinds 2000 is dit zelfs het laagst aantal woninginbraken vastgesteld in de politiezone.

#ikKnalZonderVuurwerk

Het netwerk van de Vlaamse brandweer- en hulpverleningszones lanceert een nieuwe bewustmakingscampagne: #Ikknalzondervuurwerk. Zij doen dit omdat ze maar al te goed weten wat de gevolgen zijn van zelf vuurwerk afsteken en omdat een decreet van 26 april 2019 alle vuurwerk voortaan verbiedt, tenzij je toestemming hebt van je gemeente of stad.