Laatste nieuws

Eedaflegging nieuwe korpschef

Op 30.08.2019 legde de nieuwe korpschef van de politiezone Tongeren - Herstappe, 1ste HCP Geert Luypaert, de eed af bij de waarnemend burgemeester-voorzitter van het Politiecollege An Christiaens.