Onze visie

De lokale politie Tongeren – Herstappe wil:

  • Dicht bij de bevolking staan
  • Een herkenbare en gemakkelijk aanspreekbare politie zijn ondermeer door een goed uitgebouwde wijkdienst
  • Klantgericht denken en handelen
  • Permanent bereikbaar en snel beschikbaar zijn
  • Handelen binnen de krijtlijnen van het zonaal veiligheidsplan
  • Professioneel bijdragen tot de invulling van de federale opdrachten op basis van gemaakte afspraken en wederzijds bepaalde verplichtingen
  • Aandacht hebben voor en in overleg gaan met alle medewerkers in een relatie van wederzijds respect waarbij deze de kansen en ruimte moeten krijgen en benutten om zich maximaal te ontplooien om op die manier optimaal bij te dragen tot de realisatie van de missie en het welslagen van de organisatie