Diensten

Onze basisfunctionaliteiten

Elke lokale politiezone moet een basispolitiezorg verzekeren en doet dit aan de hand van zeven basisfunctionaliteiten: onthaal, interventie, wijkwerking, lokale recherche, slachtofferbejegening, handhaving openbare orde en verkeer.

Alle diensten zijn bereikbaar via ons algemeen nummer of ons contactformulier.