Hoe kan je een uittreksel uit het strafregister aanvragen?

In een aantal gevallen, bijvoorbeeld in het kader van een sollicitatie, zal men je vragen een uittreksel uit het strafregister voor te leggen.

Het afleveren van die uittreksels is een taak van de gemeentebesturen.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Tongeren-Herstappe via het contactformulier of telefonisch via 012 25 90 00.