Laatste nieuws

 

De projectontwikkeling voor de uitbreiding van het bedrijventerrein in Maldegem is door de gemeente toevertrouwd aan Veneco. Overeenkomstig het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan, dat voor het volledige bedrijventerrein is opgemaakt, zal ca. 23 ha nieuw bedrijventerrein ontwikkeld worden aansluitend op de bestaande bedrijvigheid, ten noorden van de Ringbaan.

Binnen het projectgebied zijn een aantal voorbereidende onderzoeken aan de gang.

Zo wordt een archeologisch vooronderzoek georganiseerd in verschillende fasen:

een historisch bureauonderzoek, landschappelijke boringen en een sleuvenonderzoek.

Uit het historisch vooronderzoek uitgevoerd in december 2018,  blijkt dat het voormalig vliegplein in Maldegem tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar getroffen is door oorlogsgeweld. Uit de resultaten van deze studie blijkt dat op de locatie van de geplande werkzaamheden oorlogshandelingen zoals bombardementen hebben plaatsgevonden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hierdoor is het mogelijk dat oorlogsmunitie in het werkgebied is terechtgekomen en als blindgangers (niet ontploft) zijn achtergebleven.

Daarop besloot Veneco om een gespecialiseerde firma aan te stellen: het Explosieven Opsporingsbedrijf REASeuro uit Riel/Nederland.

Voor extra informatie, raadpleeg de website www.reaseuro.com.

Zij onderzoeken de projectlocatie op achtergebleven explosieven.

Indien daadwerkelijk CTE (Conventionele en Toxische Explosieven) worden aangetroffen, worden deze overgedragen aan de politie en DOVO. Zij staan in voor de vernietiging ervan.

In dit geval gebeurt de nodige communicatie met de omgeving.

Hebt u specifieke vragen? Neem contact op met Nel Van Rentergem, projectcoördinator bij Veneco, op het nummer 09/251.22.22.