Bestuursorganen

Politiezone Aalter/Maldegem wordt geleid door verschillende bestuursorganen:

  • Zonale veiligheidsraad
  • Het politiecollege
  • De politieraad

Zonale veiligheidsraad

In elke politiezone wordt een zonale veiligheidsraad opgericht waarbinnen een systematisch overleg wordt georganiseerd tussen de burgemeesters, de procureur des Konings, de korpschef en de bestuurlijk directeur coördinator van de federale politie.

  • het bespreken en voorbereiden van het zonaal veiligheidsplan;
  • het bevorderen van de optimale coördinatie van de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie;
  • het evalueren van de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan

 

Het politiecollege 

Het dagelijks bestuur van de politiezone is in handen van het politiecollege. Het politiecollege is samengesteld uit de burgemeesters van Aalter en Maldegem. De korpschef en de secretaris van de politiezone nemen ambtshalve deel aan de zittingen van het politiecollege.

 

De politieraad

De politieraad heeft bevoegdheden die kunnen vergeleken worden met deze van de gemeenteraad, maar slechts op gebied van lokaal politioneel vlak. Het bestaat uit de leden van het politiecollege en uit 19 gemeenteraadsleden, die op een proportionele wijze binnen de twee gemeenten van de zone aangeduid worden. Net als bij het politiecollege, nemen de korpschef en de secretaris van de politiezone ambtshalve deel aan de zittingen van de politieraad. De vergaderingen zijn openbaar.