Verkeersveilige dag Oost-Vlaanderen

Op meer dan 120 locaties in de provincie Oost-Vlaanderen worden op maandag 27 februari 2023 snelheidscontroles uitgevoerd. Ook politie Maldegem zal maandag extra controles uitvoeren. 

Cartoon snelheid

Met deze Verkeersveilige Dag willen de initiatiefnemers - de gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina Van Cauter en de procureur-generaal i.s.m. de lokale politiezones en de federale wegpolitie - de Oost-Vlaamse autobestuurders sensibiliseren over de gevaren van overdreven en onaangepaste snelheid in het verkeer.

Waarom?

Te snel rijden blijft, naast afleiding, alcohol en drugs en het niet dragen van een gordel, één van de vier grote killers in het verkeer. Steeds meer automobilisten beseffen dat ook. Uit een recente gedragsbevraging van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) blijkt dat 57% van de Vlaamse automobilisten de kans groot tot zeer groot acht dat hij een verkeersongeval veroorzaakt als hij sneller zou rijden dan toegelaten (tegenover 33% in 2021) (1). Toch hielden in 2022 elke dag gemiddeld 2609 bestuurders zich niet aan de toegelaten snelheidslimiet op het grondgebied van provincie Oost-Vlaanderen (2). Dat is het hoogste cijfer sinds 2013.

Als je te snel rijdt, heb je minder tijd om te reageren!

Als je je aan de toegelaten limiet houdt, kan je beter zien en anticiperen op wat er rondom jou gebeurt. Bovendien kan je nog op een veilige manier reageren of stoppen als er plots iets onverwachts gebeurt, bv. overstekende kinderen, uitwijkende fietsers, auto's die parkeerplaatsen verlaten enzovoort. Daarom is de snelheidslimiet ook de veiligheidslimiet.

Meer info

Meer info over de gevaren van te snel rijden, vind je op www.veiligverkeer.be/veilig-rijden/snelheid

(1) Bron: Gedragsbevraging snelheid, augustus 2022, Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV).
(2) Bron: Barometer Verkeer – Provincie Oost-Vlaanderen, december 2022, Federale Politie.