Onze politiezone

Sinds 13 september 2019 werd mevrouw Delphine Schelpe door het politiecollege aangewezen als  waarnemend korpschef voor de Politiezone Brakel - Horebeke - Maarkedal - Zwalm, dit voor een termijn van ruim twee jaar (tot 27/08/2022).

Als korpschef is zij verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokale politiebeleid (zonaal veiligheidsplan).

Zij staat in voor de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen het korps. In haar opdrachtbrief (zie bijlage) geeft zij inzicht in de wijze waarop zij haar mandaat als waarnemend korpschef en de daaraan verbonden verantwoordelijkheden en taken zal waarnemen.

Zij staat onder het gezag van de burgemeesters.

 

 • voor Brakel: Stefaan De Vleeschouwer - Voorzitter van het politiecollege
 • voor Horebeke: Cynthia Browaeys
 • voor Maarkedal: Joris Nachtergaele
 • voor Zwalm: Bruno Tuybens

Onze taak is het verzekeren van de basispolitiezorg op het lokale niveau, georganiseerd in 7 basisfunctionaliteiten:

 1. Wijkwerking,
 2. Onthaal,
 3. Interventie,
 4. Slachtofferbejegening,
 5. Lokale recherche,
 6. Handhaving openbare orde,
 7. Verkeer

Onder deze rubriek vind je onder andere ons organisatiemodel, onze missie, visie, waarden en onze korpsslogan. Ook vind je er meer informatie over het zonaal veiligheidsplan en onze bestuursorganen.