Diversiteit

Op het actieterrein naar "duurzame diversiteit" kreeg onze politiezone binnen het VESOC-actieplan "Loopbaan- en diversiteitsbeleid 2015" positief advies van de regio Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen.

De minister van het departement Werk en Sociale Economie hechtte eveneens zijn goedkeuring aan dit plan.

De subsidiëring hieraan gekoppeld werd na omvangrijke en enthousiaste inspanningen van het "DIVERSITEITSTEAM" probleemloos binnengerijfd.

Dit instrumentarium zal ons in de toekomst inspireren om stappen vooruit te zetten in een duurzaam personeelsbeleid binnen onze organisatie.

Het is de bedoeling om structurele onderlinge projecten te raffineren met de geambieerde projecten binnen het diversiteitsbeleid.

Het team diversiteit binnen onze politiezone bestaat uit 12 "diverse" burger- en operationele medewerkers uit ons korps die samen investeren in de uitwerking van drie moderniserende actieplannen:

  • OPTIMALISEREN VAN HET ONTHAALBELEID
  • ONTWIKKELEN VAN EEN COMPETENTIEBELEID &
  • UITWERKEN VAN EEN EVALUATIEBELEID

Deze drie acties zullen onder het alziend oog van de korpschef ingrijpen op regels, processen, structuren en afspraken binnen onze werkomgeving.

Naast het effectueren en implementeren van deze 3 plannen zal het "DIV-team" boetseren aan een verbetering van de algemene sfeer en de groepssfeer binnen ons korps.

Het politiecollege ondersteunt de organisatie van allerlei activiteiten die een positieve draaikolk teweegbrengen op de werkvloer.

Pannenkoekenlunch, Paasontbijt, hotdoglunch, actie "Tutti Frutti", … het is maar een summiere greep uit onze DIV-activiteitenkalender voor 2017.

En er staan nog meer actieplannen in de pipeline…

Na de implementatie van de 3 actieplannen zal de focus gelegd worden op het ontwikkelen van een absenteïsmebeleid, het vormgeven aan burn-outpreventie, realisaties rond "zelfzorg" en ook het uitschrijven en verfijnen van de richtlijnen rond alcohol- en middelengebruik.