Werken bij de politie

Onze beroepenvoorlichters

Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe medewerkers. Voor meer informatie over een job bij de politie kan je steeds terecht bij de onze beroepenvoorlichters via PZ.Brakel.rekrutering@police.belgium.eu.

jobpol.be

Je vindt allerlei informatie over de selectie (voorwaarden, proeftesten, inschrijvingsformulieren...) op de website van de rekruteringsdienst van de federale politie: www.jobpol.be.

PAULO

De politieschool Oost Vlaanderen (vroeger vzw Oost-Vlaamse Politieacademie/OPAC) staat in voor de basisopleiding aspirant-inspecteur en de opleiding aspirant-hoofdinspecteur. De medewerkers van de federale en lokale politie kunnen er tijdens hun loopbaan ook terecht voor functionele en voortgezette opleidingen.

Contact: Sprendonkstraat 5 (havennummer 4230A), 9042 Gent

09 345 69 64 (op weekdagen tussen 8u en 16.15)

paulo.politieopleiding@oost-vlaanderen.be

http://www.oost-vlaanderen.be/public/onderwijs_vorming/paulo/