Adres als lidkaart tot de maatschappij.

Politiezone Brakel trekt dit Oost-Vlaamse project, in samenwerking met de federale en lokale politiezones van Oost - Vlaanderen. Daarnaast heeft onze zone in de srijd tegen domiciliefraude een samenwerkingsprotocol afgesloten met RVA en de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen. Samen zeggen we neen tegen domiciliefraude.

Je adres vormt je lidkaart tot onze maatschappij. Deze lidkaart brengt heel wat rechten met zich mee zoals het krijgen van uitkeringen wanneer je geen bezoldigingen hebt uit arbeid, via de sociale huisvestingsmaatschappij in een meer betaalbare woning kan wonen en nog veel meer. Daarnaast brengt het lidmaatschap ook verplichtingen met zich mee. Zo ben je ondermeer verplicht om belastingen te betalen, je schulden te vereffenen, je beschikbaar te houden voor een gerechtelijk onderzoek. Gelukkig wonen de meeste inwoners van ons land op het adres dat ze op hun lidkaart hebben staan. Het niet wonen op het adres dat je opgegeven hebt en daar financieel beter van worden, noemen we domiciliefraude. Deze vorm van fraude heeft enorme maatschappelijke gevolgen die we kunnen uitdrukken in miljoenen euro's. Maar naast het financiële verlies voor ons land, leidt het plegen van domiciliefraude tot een ontwrichting van de sociale cohesie en een ondermijning van onze sociale zekerheid. Politionele ervaring leert ons dat de strijd tegen domiciliefraude, vaak andere misdrijven in kaart brengt gaande van sociale uitbuiting tot drugshandel zelfs tot banden met terroristische groeperingen. Genoeg redenen dus om écht werk te maken van de strijd tegen een verschijnsel dat raakt aan de basisbeginselen van onze democratische rechtsstaat.