Wat als ik niet akkoord ga met de verkeersboete (bezwaar)?

Klachten en bezwaren kan je enkel nog centraal melden en niet meer bij de politie. Ook niet indien het proces-verbaal werd opgesteld door een medewerker van onze politiezone.

De onmiddellijke inning dien je binnen de tien dagen na verzending te betalen. Indien je ook de aanmaning laat passeren zonder te betalen, ontvang je een voorstel tot minnelijke schikking. Het bedrag van de minnelijke schikking is altijd hoger dan het bedrag van de onmiddellijke inning. Hiervoor geldt een betalingstermijn van 20 dagen na verzenddatum. Indien je ook de minnelijke schikking niet betaalt, kan je een bevel tot betaling krijgen of gedagvaard worden voor de politierechtbank. Het bedrag van een bevel tot betaling ligt 35% hoger dan de minnelijke schikking. 

Op het verzoekschrift staat vermeld binnen welke termijn je bezwaar moet indienen. Het betwistingsformulier is beschikbaar op de website https://justonweb.be/fines/ of kan worden aangevraagd via het callcenter (02 278 55 60).

De website biedt de overtreders de mogelijkheid om:

  • hun dossier te raadplegen en online te betalen.
  • de formulieren inzake de betwistingen te verkrijgen en in te vullen.
  • een FAQ te raadplegen.

Deze website is raadpleegbaar in vier talen:

Daarnaast beheert Bpost een callcenter dat de vragen van de overtreders beantwoordt. Het callcenter is bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 8 en 17 uur op het nummer 02 278 55 60.

De overtreders kunnen via het callcenter het volgende aanvragen:

  • de formulieren inzake betwisting
  • de duplicaten van bepaalde formulieren

Dagvaarding voor de rechtbank

Als de overtreder noch de onmiddellijke inning, noch de minnelijke schikking betaalt, wordt hij gedagvaard voor de politierechtbank van de plaats waar de overtreding werd begaan. Het boetebedrag wordt bepaald door de rechter en varieert van 55 euro tot 2750 euro, afhankelijk van de ernst van de overtreding.

Dit bedrag kan lager zijn dan het wettelijk minimum als de overtreder zich in een moeilijke financiële situatie bevindt. Het boetebedrag kan zelfs teruggebracht worden naar 5,50 euro als er verzachtende omstandigheden zijn die hiertoe aanleiding geven.

Bij iedere boete komen er nog gerechtskosten en een eventuele bijdrage aan het fonds voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.

Niet ingaan op de onmiddellijke inning of minnelijke schikking

We krijgen soms de vraag of het niet interessanter is om niet in te gaan op een voorstel tot onmiddellijke inning of minnelijke schikking en de zaak door een politierechter te laten beslechten. Het antwoord hierop hangt af van de bewijswaarde van de onmiddellijke inning (= een proces-verbaal) enerzijds en van de hoogte van de straf en de kosten van het proces anderzijds. Weet alvast dat naar de rechtbank stappen maar zelden enig nut oplevert als vooraf een minnelijke schikking werd voorgesteld (want er werd niet ingegaan op de opmerkingen die je reeds gegeven hebt). Wat betreft de bewijskracht van het proces-verbaal, is het uiterst moeilijk - zo niet onmogelijk - om dit onderuit te halen. De bewijskracht staat namelijk vast tot het tegendeel bewezen is! Een politierechtbank zal er steeds van uitgaan dat wat een proces-verbaal vastlegt, met de werkelijkheid overeenstemt. Ook vaststellingen met onbemande camera's hebben bewijskracht. Het heeft dus weinig zin om de inbreuk zonder ernstige tegenbewijzen te betwisten voor de politierechter (net zo min als in de fase van de minnelijke schikking).

Een ernstig tegenbewijs kan zijn: Je hebt een document in je bezit waaruit blijkt dat je auto nog voor de overtreding gestolen was of je hebt een getuigenis van een persoon die toegeeft dat hij op het ogenblik van de feiten met jouw auto reed.

De politierechter is verplicht de straffen op te leggen die in de wet zijn bepaald, met dien verstande dat hij uiteraard mag vrijspreken wanneer de inbreuk niet bewezen is. Het gemiddeld tarief van de politierechters voor een overtreding van de derde graad (bijv. door het rode licht rijden) bedraagt tussen 440 euro en 550 euro terwijl je er bij een minnelijke schikking met 165 euro vanaf bent.

De andere kosten

Wie voor de politierechter moet verschijnen, moet meer dan alleen een boete betalen. Bij een gebeurlijke veroordeling moeten ook volgende kosten betaald worden:

  • De kosten van het proces (bijvoorbeeld 34,47 euro bij een vordering voor de politierechtbank jegens een overtreder).
  • Een solidariteitsbijdrage van 137,50 euro wanneer een boete van 26 euro en meer wordt uitgesproken.
  • 25 euro vaste kosten.

Daarbovenop komt nog het eventuele ereloon van de raadsman - al snel 250 euro - voor wie zich door een advocaat laat verdedigen.

GAS-boetes voor verkeersinbreuken in politiezone Zottegem Herzele Sint-Lievens-Houtem

Meer informatie over GAS-boetes en hoe bezwaar aan te tekenen vind je hier.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Zottegem Herzele Sint-Lievens-Houtem via het contactformulier of telefonisch via 093644730.