Politieraad 21 februari 2024

De politieraad vindt plaats op woensdag 21 februari 2024 om 19.00 uur in de raadszaal van het centraal politiegebouw, Grote Hulststraat 6 in Tielt.

Politieraad 21 februari 2024

Openbare zitting

  1. Goedkeuren notulen van de zitting van de politieraad van 20 december 2023
  2. Kennisgeving goedkeuring jaarrekening dienstjaar 2022
  3. Kennisgeving koopbelofte garagebox Ter Lichtervelde
  4. Aankoop elektrische wapenkast nieuw politiegebouw Hille
  5. Vacant verklaren van 2 functies inspecteur wijkwerking voor wijkdienst Tielt
  6. Kennisgeving aanpassing algemene politieverordening

Geheime zitting

  1. Toekenning blijvende arbeidsongeschiktheid ingevolge arbeidsongeval inspecteur interventie