Missie, visie, waarden

Missie

De medewerkers van de politiezone Regio Tielt willen samen met hun partners bijdragen tot het creëren van een veilige en leefbare omgeving.

Missie

De medewerkers van de politiezone Regio Tielt willen samen met hun partners bijdragen tot het creëren van een veilige en leefbare omgeving.

Visie

Wij doen dit door:

  • samen met onze partners probleemoplossend en oorzaakgericht te werken
  • kwalitatief te werken met bekwame en goed opgeleide medewerkers en met de juiste middelen
  • steeds duidelijk intern en extern te communiceren
  • preventief, waar nodig repressief en met de nodige nazorg te werken
  • een goede bereikbaarheid en beschikbaarheid te garanderen.

Waarden

PZ Regio Tielt, uw partner voor een veilige regio!