Missie, visie, waarden

Missie

De medewerkers van de politiezone Regio Tielt willen samen met hun partners bijdragen tot het creëren van een veilige en leefbare omgeving.

Visie

Wij doen dit door:

  • samen met onze partners probleemoplossend en oorzaakgericht te werken
  • kwalitatief te werken met bekwame en goed opgeleide medewerkers en met de juiste middelen
  • steeds duidelijk intern en extern te communiceren
  • preventief, waar nodig repressief en met de nodige nazorg te werken
  • een goede bereikbaarheid en beschikbaarheid te garanderen.

Waarden

PZ Regio Tielt, uw partner voor een veilige regio!