Politieraad

De politieraad wordt evenredig samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de verschillende gemeenten die samen de meergemeentezone vormen, op basis van hun respectievelijke bevolkingscijfers. Elke gemeenteraad beschikt over minstens één vertegenwoordiger in de politieraad.

 

De burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van de meergemeentezone zijn van rechtswege lid van de politieraad.

Net als bij het politiecollege staat de korpschef in voor de voorbereiding van de dossiers die aan de politieraad worden voorgelegd.

Zowel politiecollege als politieraad duiden een secretaris aan die instaat voor de notulen en ook instaat voor de overschrijving ervan.

De politieraad van deze legislatuur wordt samengesteld in februari 2019.

Top taken

Bijlagen