Wat staat in het algemeen politiereglement?

De 6 gemeenten van de politiezone Regio Tielt hebben een algemeen uniform politiereglement opgesteld.

Dit reglement werd goedgekeurd door de respectievelijke gemeenteraden en geeft de mogelijkheid tot het opleggen van gemeentelijke administratieve sancties.

Gas

Met de inwerkingtreding van de administratieve sancties wordt het mogelijk om bepaalde vormen van overlast snel en doeltreffend aan te pakken.

Het betreft o.a. geluidsoverlast, wildplassen, gebruik van de openbare weg, sluikstorten, hondenpoep, ...

Soorten sancties

Er bestaan 4 soorten santies:

  • een administratieve geldboete tot maximaal 350 euro,
  • een administratieve schorsing van een toelating of vergunning,
  • een administratieve intrekking van een toelating of vergunning,
  • een tijdelijke of definitieve sluiting van een inrichting.

 

Sanctionerend ambtenaar

Het is de sanctionerend ambtenaar die beslist tot het al dan niet opleggen van een administratieve sanctie.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Regio Tielt via het contactformulier.