Laatste nieuws

Burenbemiddelaars

Burenruzies en –conflicten zijn van alle tijden. Als het contact met je buur jammer genoeg niet helemaal vlotjes verloopt en jullie zijn niet meer in staat om de onderlinge frustraties en problemen zelf op te lossen, kan je steeds beroep doen op de burenbemiddelaars van onze politiezone.

Burenbemiddeling is er om de communicatie met je buur te herstellen, de overlast bespreekbaar te maken en samen te zoeken naar een oplossing die voor beiden aanvaardbaar is. Het is beter dat jij en je buur samen een overeenkomst bereiken die rekening houdt met jullie belangen en wensen. Zo een overeenkomst is duurzaam en komt beter tegemoet aan jullie wensen dan een oplossing die van buitenaf wordt opgelegd door de politie, de vrederechter of een rechtbank.

Burenbemiddeling treedt niet op in de plaats van politie of het gerecht! Burenbemiddeling komt niet tussen wanneer de feiten strafrechtelijk zijn en al behandeld worden door een rechtbank.  Burenbemiddeling wil juist voorkomen dat burenconflicten escaleren en zo bij de politie of het gerecht terechtkomen.

Op 15 mei 2015 startte Politiezone kanton Borgloon het project burenbemiddeling op. Het afgelopen jaar werden 59 aanvragen aangemeld, waarvan 33 dossiers met succes afgerond werden door één van de vrijwillige burenbemiddelaars. We kunnen niet anders dan zeggen dat onze burenbemiddelaars ook dit jaar weer goed werk hebben afgeleverd, waarvoor onze dank!

Als je graag gebruik wenst te maken van burenbemiddeling, neem je contact op met Hinp Petra Wertelaers via burenbemiddeling@pzloon.be. Geef een korte omschrijving van het probleem en laat je contactgegevens na (naam - telefoonnummer - adres). De burenbemiddelaar zal je daarna persoonlijk contacteren.