Laatste nieuws

In Limburg werd het algemeen geldende principe dat je een verplaatsing mag maken - ook naar het buitenland - om je partner te bezoeken verfijnd door de Gouverneur wd. Er werd beslist dat dergelijke verplaatsingen over de grens voor een bezoek aan je partner/geliefde niet aanzien worden als een essentiële verplaatsing en dus verboden zijn.