Respondenten gezocht voor onderzoek: ‘De mogelijke gevolgen van de legalisering van cannabis voor Parket Limburg’

Om te bepalen wat de gevolgen zouden zijn voor Parket Limburg indien cannabis legaal zou worden, wordt er momenteel een vragenlijst afgenomen bij de inwoners van Limburg. Het invullen van deze vragenlijst zou enorm geapprecieerd worden, dit neemt ongeveer 20 minuten in beslag. 

Deelnemen kan via de link!

Link naar de survey: https://qualtricsxmyv5xrkg82.qualtrics.com/jfe/form/SV_0SXEUHeUezI0LnU

Labels