Burenbemiddeling

Ervaert 2
3840 Borgloon

Telefoon

Ruzie met je buur …

Heb je ruzie of onenigheid met iemand uit je buurt? Vind je dat de huisdieren van je buren te veel lawaai maken? Stellen er zich problemen rond de afscheiding van je erf of je tuin? Of verstoren overhangende takken of aanplantingen van je buurman je zicht op straat? Word je gepest of heb je last van roddels en scheldpartijen?

Het zijn maar een paar voorbeelden van situaties die kunnen leiden tot conflicten met je buur. Als het niet lukt om onderling te praten, kan je beroep doen op burenbemiddeling.

Burenbemiddeling

Burenbemiddeling is er om de communicatie met je buur te herstellen en om ervoor te zorgen dat de ongewenste situatie niet escaleert. Samen met de vrijwillige burenbemiddelaar vinden er één of meerdere gesprekken plaats tussen de buren om het conflict bespreekbaar te maken en te zoeken naar een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Zo een overeenkomst is duurzaam en komt beter tegemoet aan jullie wensen dan een oplossing die van buitenaf opgelegd wordt door bijvoorbeeld de politie of de vrederechter.

Uitgangspunten burenbemiddeling

  • De bemiddelaar begeleidt het gesprek en is onpartijdig.
  • Elke partij komt gelijkwaardig aan het woord.
  • De bemiddelaar neemt zelf geen standpunt in.
  • De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk.
  • Burenbemiddeling is gratis.
  • Deelname is voor alle partijen vrijwillig.

Burenbemiddeling kan niet ingeschakeld worden bij strafrechtelijke feiten of feiten die al behandeld worden door een rechtbank.

Hoe kan je een beroep doen op bemiddeling?

  • TELEFONISCH

Je belt naar het politiecommissariaat in Borgloon op het nummer 011 49 44 00 om een aanmelding te doen.

  • ELEKTRONISCH

Je kan uiteraard ook je contactgegevens en een korte probleemschets mailen naar pz.loon.onthaal@police.belgium.eu.

Hierna zal één van de burenbemiddelaars zo snel mogelijk contact met je opnemen. Hij zal meer uitleg geven over de bemiddeling en de stappen die kunnen gezet worden.

Pas als zowel jij als je buur instemmen, hebben jullie een gezamenlijk gesprek op een neutrale plaats in de politiezone. Op die manier kunnen beide partijen tijdens de bemiddeling op een ongedwongen manier en in alle vrijheid hun standpunten, emoties en wensen verwoorden.