GAS-reglement

Sinds 1 januari 2023 is er een vernieuwd GAS-reglement van toepassing in de gemeenten Alken, Heers, Kortessem, Wellen en de stad Borgloon.

Via dit GAS-reglement willen de gemeenten efficiënter kunnen optreden tegen inbreuken die de openbare orde, rust en veiligheid verstoren