GAS-reglement

Het GAS-reglement is sinds januari 2015 van toepassing in de gemeenten Alken, Heers, Kortessem en Wellen en de stad Borgloon.

Via dit GAS-reglement willen de gemeenten efficiënter kunnen optreden tegen inbreuken die de openbare orde, rust en veiligheid verstoren