Voor 3150 euro aan boetes geïnd op 12 Inch Lovers

Op 10 en 17 juli 2022 vond er in Alken het 12 Inch Lovers festival plaats. Om drugsoverlast op en rond het festivalterrein preventief aan te pakken, werkten de diensten van PZ kanton Borgloon in samenspraak met parket Limburg met het systeem van onmiddellijke minnelijke schikkingen.

festival

Door de toepassing van het systeem van onmiddellijke minnelijke schikking worden festivalgangers die betrapt worden op drugsbezit meteen geconfronteerd met het gerechtelijk gevolg van hun daad. Zij werden immers onmiddellijk een boete opgelegd, gaande van 75 tot 500 euro afhankelijk van de hoeveelheid en soort drugs in hun bezit.

Op 10 juli 2022 werden in totaal 6 PV’s drugs opgesteld, waarvoor 1050 euro onmiddellijk geïnd werd door onze diensten. 1 persoon koos ervoor zijn boete van 150 euro op een later tijdstip te betalen via overschrijving.

Op 17 juli 2022 werden de diensten van PZ kanton Borgloon bijgestaan door een drugshond van de federale politie. Die dag werden in totaal 11 PV’s opgesteld voor het bezit van drugs. Er werd in totaal 1 950 euro aan boetes geïnd.      

Door in te zetten op deze drugscontroles slaagde de lokale politie kanton Borgloon er in om op de beide festivaldagen verschillende soorten drugs van het festivalterrein te houden.