Vacatures CALog-medewerkers

Onze politiezone gaat over tot de openstelling van verschillende vacatures voor burgerpersoneel. De opengestelde functies vindt u hieronder, samen met een functieomschrijving.

Teamwork

Binnen onze politiezone komen enkele plaatsen open voor administratief personeel. Hieronder worden de functies uiteen gezet en kan u de functieomschrijvingen terugvinden. 

 1. Consulent financieel en logistiek beheer - boekhouder (Referentienummer: 110833/S5N)(*)

De consulent financieel en logistiek beheer - boekhouder (M/V/X) is een administratief medewerker die ressorteert onder de beleidsadviseur-jurist in de PZ Maasland en die directe leiding geeft aan de personeelsleden onder de dienst financiën en logistiek.

 • Financiële en logistiek beheer;
 • Economaat en beleidsondersteuning;
 • Voorwaarden: 
  • Graad: zoals opgenomen voor de gespecialiseerde graad boekhouder, niveau B;
  • Diploma: Graduaat of bachelor boekhouder, ervaring is een meerwaarde;

 • Gespecialiseerde loonschaal B1D.

De volledige functieomschrijving is hieronder terug te vinden. Inschrijven kan tot en met 03/05/2024.

Meer informatie vindt u op JobPol.be of op de website van de VDAB.

Het sollicitatieformulier is te raadplegen op JobPol.be. 

 1. Consulent financieel en logistiek beheer (Referentienummer: 110839/S5N)(*) 

De consulent financieel en logistiek beheer - boekhouder (M/V/X) is een administratief medewerker die ressorteert onder de beleidsadviseur-jurist in de PZ Maasland en die directe leiding geeft aan de personeelsleden onder de dienst financiën en logistiek.

 • Financiële en logistiek beheer;
 • Economaat en beleidsondersteuning;
 • Voorwaarden: 

  • Graad: CALog-personeel, niveau B (gemeenschappelijke graad);

  • Bachelor, ervaring in financieel en logistiek beheer is een meerwaarde;

  • Diploma/getuigschrift secundair onderwijs met 3 jaren ervaring in financieel en logistiek beheer;

 • Om ontvankelijk verklaard te worden, dient de kandidaat te voldoen aan twee voorwaarden, nl. de voorwaarde inzake graad en de voorwaarde inzake diploma/ervaring.

 • Loonschaal BB1.

De volledige functieomschrijving is hieronder terug te vinden. Inschrijven kan tot en met 03/05/2024.

Meer informatie vindt u op JobPol.be of op de website van de VDAB

Het sollicitatieformulier is te raadplegen op JobPol.be. 

 1. Consulent Logistiek (Referentienummer: 110828/S5N)

De consulent Logistiek staat in voor:

 • administratieve organisatie en ondersteuning, ook t.a.v. het diensthoofd;

 • dossierbeheerder: algemene administratieve taken/dossiers opvolgen, behandelen en afwerken; 

 • aansturing en evaluatie van de onderhoudsmedewerkers;

 • Diploma: bachelor of sociale promotie;

De volledige functieomschrijving is hieronder terug te vinden. Inschrijven kan tot en met 28/04/2024.

Meer informatie vindt u op JobPol.be of op de website van de VDAB

Het sollicitatieformulier is te raadplegen op JobPol.be.

Vacatures burgerpersoneel

(*) Er werden 2 soorten vacatures gepubliceerd van Consulent Financieel en Logistiek Beheer. Het betreft dezelfde functie, maar met verschillende voorwaarden. De meest geschikte kandidaat van de beide vacatures zal gekozen worden. 

Labels