Zonaal Veiligheidsplan

Het Zonaal Veiligheidsplan geeft binnen een meerjarenplan een overzicht van de strategische en prioritaire doelstellingen van onze zone. 

De Zonale Veiligheidsraad koos op basis van een argumentatiemodel een aantal prioriteiten waarop onze zone zich diende te focussen.