Zonaal Veiligheidsplan

Het Zonaal Veiligheidsplan 2020 - 2025 is tot stand gekomen dankzij de kennis en de inzet van verschillende medewerkers, gebruik makend van bestaande teksten en informatie, rekening houdende met de minimale vereisten zoals opgenomen in de WGP en de PLP 58 en gebaseerd op de cijfergegevens in ISLP, ANG, barometers, enz... 

Documenten

De verwachtingen van de belanghebbenden, partners en overheden, werden gerelateerd aan voormelde cijfergegevens en er was ook aandacht voor een toekomstbeeld waarin samenwerking, digitalisering en performant Human Resources Management als kritische succesfactoren werden aangemerkt. 

Op basis van het geanalyseerde criminaliteitsbeeld, koos de Zonale Veiligheidsraad dan ook voor volgende prioriteiten voor het Zonaal Veiligheidsplan van 2020 - 2025: 

 • Op vlak van veiligheid en leefbaarheid
  • Criminaliteit: Diefstal in woning
  • Verkeer
  • Intrafamiliaal Geweld (IFG)
  • Drugs en ondermijnende activiteiten
 • Inzake dienstverlening en werking
  • Samenwerking
  • Digitalisering

Het Zonaal Veiligheidsplan is hieronder raadpleegbaar. Het vorige plan wordt hier ook nog opgenomen.