Bestuurs- en overlegorganen

Door verschillende partijen wordt overleg gepleegd om alle facetten van de werking van de politiezone in goede banen te leiden. 

Meeting

Het politiecollege

Het politiecollege oefent de bevoegdheden uit betreffende de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps. Het politiecollege wordt gevormd door de burgemeester van Dilsen-Stokkem, Sofie Vandeweerd, de burgemeester van Maaseik, Johan Tollenaere, onze korpschef, Dirk Minten (KB werd getekend op 14/04/2024), en de secretaris Ati Wetzels, werkzaam bij de stadsdiensten van Maaseik. 

Burgemeester Johan Tollenaere is als lid van het politiecollege aangesteld als voorzitter.

De politieraad 

De politieraad neemt in meergemeentezones de bevoegdheden van de gemeenteraad betreffende de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps waar. De politieraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste viermaal per jaar.

De voorzitter van het politiecollege, burgemeester Johan Tollenaere, zit ook de politieraad voor.

De zonale veiligheidsraad

De zonale veiligheidsraad is samengesteld uit de beide burgemeesters van de zone, de procureur des Konings, de bestuurlijke directeur coördinator van de federale politie of zijn afgevaardigde en de korpschef. Binnen deze raad worden naast de prioritaire doelstellingen onder andere ook de financiële begroting van de politiezone besproken.