Missie - Visie - Waarden

Wij, als politiezone, willen de principes van de basispolitiezorg toepassen in de handhaving van de openbare orde en de bestrijding van de criminaliteit.

Missie - business

Dit willen we doen door onze basisfuncties op die manier in te richten zodat de optimale hulpverlening aangeboden kan worden aan de burgers. 

Missie

De politiezone geeft hier invulling aan door enkele stappen te volgen zodat er kwalitatief en kwantitatief opgetreden kan worden. 

Dit kunnen we verwezenlijken door:

  • verkregen informatie om te zetten naar een werkingsplan om probleemsituaties op te lossen;
  • rekenschap te geven zodat medewerkers en burgers weten hun vertrouwen kunnen opbouwen in de organisatie;
  • het beheersen van de veranderingen in wetgevingen, reglementen en bestuursmaatregelen;
  • het voortdurend analyseren en verbeteren van  de uitvoering van interventies; 
  • blijvend aandacht te besteden aan de samenwerkingen met partners en burgers zodat een veilige en leefbare maatschappij behouden kan worden;
  • mee te gaan met de vernieuwende informatietechnologie en trends; 
  • optimaal gebruik te maken van de beschikbare middelen zodat er zo efficiënt mogelijk gewerkt kan worden. 

Om de missie van onze zone te realiseren, dienen we te werken volgens een bepaalde visie. Dit willen we bereiken door een optimale dienstverlening te voorzien voor de burgers. 

Dienstverlening

Dit wordt dan ook nog gekoppeld aan enkele waarden waar wij als politie voor staan:

Waarden PZ Maasland