Agenda en notulen Politieraad

De agenda en notulen van de politieraad zijn terug te vinden op deze website. 

De agenda van de eerstvolgende politieraad en de notulen van de voorgaande politieraden zijn terug te vinden via de downloads

Er wordt steeds een nieuwsartikel gepubliceerd voor de uitnodiging voor de politieraad.  

Vergadering