Organigram van de zone

Hieronder vindt u de organigrammen terug van de zone. Er werd een onderscheid gemaakt tussen het operationeel kader en het burgerpersoneel (CALog-personeel).

Hieronder vindt u de organigrammen terug, goedgekeurd op de politieraad van december 2022:

Organigram Operationeel kader

 

Organigram CALOG
Businessman