Laatste nieuws

Op maandag 14 juni zal een NAVO-top plaatsvinden in Brussel. Deze zal uiteraard talrijke officiële bezoeken van staatshoofden en regeringsleiders met zich meebrengen, waaronder het eerste officiële bezoek van de president van de Verenigde Staten van Amerika aan België op 13, 14 en 15 juni 2021. Bijgevolg worden er op die dagen verschillende veiligheidsmaatregelen genomen die gevolgen zullen hebben voor het verkeer binnen de gemeente Zaventem, maar wij zullen alles in het werk stellen om de impact op het dagelijks leven hiervan zo veel mogelijk te beperken en zo kort mogelijk te houden.