Laatste nieuws

De authenticiteit van verkeersboetes

De authenticiteit van een boete, en meer bepaald van een bevel tot betaling, roept soms vragen op. Door de moderne opmaak ervan onderscheidt dit bevel zich namelijk van de onmiddellijke inning en van het voorstel tot minnelijke schikking.

Hoe kan u de authenticiteit nagaan van een verkeersboete, en meer bepaald van een bevel tot betalen?