Missie, Visie, Waarden

Missie

Als fundamentele schakel in de veiligheidsketen bieden wij onder het gezag van onze gerechtelijke en bestuurlijke overheden een kwalitatieve gemeenschapsgerichte politiezorg aan die moet leiden tot een veilige en kwalitatieve levensstandaard op het grondgebied van onze politiezone, en dragen wij bij aan de wettelijk voorziene supralokale opdrachten van federale aard.

Visie

 • Externe oriëntering
 • Probleemoplossend werken
 • Partenariaat
 • Verantwoording afleggen (accountability)
 • Bekwame betrokkenheid (empowerment) van de medewerkers
 • Optimaal bestuur
 • Informatiegestuurde politiezorg
 • Bijdragen aan de maatschappelijke veiligheid

Waarden

 • Naleving van de deontologische waarden van het politieambt
 • Erkenning van de democratische waarden en instellingen
 • Flexibiliteit
 • Beschikbaarheid
 • Continu leren en verbeteren
 • Positieve samenhorigheid
 • Loyauteit en eerlijkheid
 • Positieve werksfeer
 • Optimaal gebruik van de toegekende middelen