Politiereglement

Het politiereglement voor Sint-Genesius-Rode, Drogenbos en Linkebeek legt een aantal regels vast voor enkele heel alledaagse zaken waarmee je als inwoner van de gemeente kan te maken hebben. Het gaat onder andere om de openbare netheid en gezondheid, de openbare veiligheid en de vlotte doorgang, de openbare rust, de groene ruimten, dieren, ambulante handel en markten.

Het politiereglement moet altijd goedgekeurd worden door de gemeenteraad.

Download hier het algemene politiereglement (versie 15/12/2015). (publicatiedatum: 20/01/2016)