Visie - Missie - Waarden

Onze waarden zijn

 • Grinta
 • Solidariteit
 • Transparantie
 • Rechtvaardigheid

Onze kernopdracht is

 • te kiezen om het verschil te maken voor een veilig en leefbaar Berlare-Zele, in de slipstream van de steeds veranderende maatschappij.

Wij doen dit door

 • ons als een gemotiveerde ploeg maximaal in te zetten om het zonaal veiligheidsplan te realiseren in samenwerking met externe partners
 • ter beschikking te staan van de burgers en door te verwijzen naar externe partners wanneer een problematiek niet tot onze bevoegdheid behoort
 • mee te groeien met de steeds evoluerende samenleving door ons voortdurend bij te scholen, zodat de juiste man/vrouw op de juiste plaats zijn taken kan blijven uitvoeren
 • te beschikken over de aangepaste logistieke ondersteuning en gebruikersvriendelijke computertoepassingen om onze taken optimaal uit te voeren
 • zichtbaar te zijn door het dragen van ons uniform
 • aanspreekbaar en luisterbereid te zijn ten aanzien van zowel de burger als onze collega's en externe partners
 • in te zetten op een duidelijke en objectieve interne en externe communicatie, zowel rechtstreeks als via elektronische middelen
 • flexibiliteit aan de dag te leggen qua werkuren en taakverdeling over de zuilen heen
 • elkaar te steunen en te waarderen voor ieders bijdrage vanuit een wederzijds vertrouwen
 • ons in te zetten om steeds samen na te denken op welke wijze informatie op de meest efficiënte en effectieve manier gedeeld kan worden
 • te denken als een organisme, en niet als een ééncellige
 • mee te zijn vandaag en te investeren in de toekomst