Agenda politieraad 21 april 2021

BIJEENROEPING TOT DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN DE  POLITIEZONE REGIO TIELT OP 21 APRIL 2021 OM 20.00 UUR IN OC DE SCHOUW TE LICHTERVELDE

Openbare zitting

 • Goedkeuren notulen van de zitting van de politieraad van 24 februari 2021
 • Kennisgeving goedkeuring begroting dienstjaar 2021
 • Financiering met projectmanagement
 • Vernieuwing datastorage met switching
 • Project Focus
 • Aankoop bedrijfstoestellen Focus met abonnement
 • Aankoop dienstvoertuig interventie Ardooie
 • Aankoop twee interventievoertuigen
 • Wijziging personeelsformatie
 • Vacant verklaren van 1 functie inspecteur interventie
 • Vacant verklaren van 1 functie rechercheur
 • Vacant verklaren van 1 contractuele betrekking assistent verkeer
 • Vacant verklaren van 1 contractuele betrekking (halftijds) assistent personeel

Geheime zitting

 • Aanwerving 2 hoofdinspecteurs interventie
 • Aanwerving 1 inspecteur wijkwerking wijkdienst Lichtervelde
 • Aanwerving 1 inspecteur wijkwerking wijkdienst Pittem
 • Aanwerving 1 inspecteur wijkwerking wijkdienst Wingene
 • Verlenging arbeidsovereenkomst assistent verkeer