Is jouw huisdier al correct geregistreerd?

Door de wet op de privacy kunnen we vanaf 1 mei 2021 de chipgegevens van je kat en hond niet meer automatisch raadplegen.

Registratie huisdier

We vragen dan ook jullie medewerking om de gegevens van je huisdier correct te registreren.
➡️ Registreer je 🐕‍🦺 via https://www.dogid.be/nl - koppel jouw rijksregisternummer aan de chip van je hond en zet dit publiek.
➡️ Voor je 🐈 kan je de gegevens publiek zetten via https://online.catid.be/, dit kan pas vanaf 1 mei.