Politieraad 18 mei 2022

De politieraad vindt plaats op 18 mei 2022 om 20.00u in de raadszaal van het centraal politiegebouw in Tielt

Politieraad

Openbare zitting

 • Ontwerp verbouwingsproject Lichtervelde
 • Goedkeuren notulen van de zitting van de politieraad van 16 februari 2022
 • Kennisgeving goedkeuring begroting dienstjaar 2022
 • Aankoop 2 servers (VDI server en esx host)
 • Aankoop 2 motorfietsen dienst verkeer
 • Modernisatie lift centraal politiegebouw
 • Vacant verklaren van 1 functie inspecteur interventie voor interventie Tielt
 • Vacant verklaren van 1 functie inspecteur wijkwerking voor wijkdienst Ardooie
 • Vacant verklaren van 1 functie diensthoofd logistiek (CALog niveau B)

Geheime zitting

 • Aanwerving 1 inspecteur wijkwerking wijkdienst Lichtervelde
 • Aanwerving 1 inspecteur wijkwerking wijkdienst Tielt
 • Vervroegd rustpensioen inspecteur interventie
 • Hernieuwing mandaat korpschef – kennisgeving publicatie koninklijk besluit