Politieraad 18 september 2019

Openbare zitting

  • Goedkeuren notulen van de zitting van de politieraad van 26 juni 2019
  • Begrotingswijziging dienstjaar 2019 - 1+2
  • Vervanging assistent personeel via vervangingsovereenkomst

Geheime zitting

  • Aanwerving 1 inspecteur interventie