Politieraad 19 juni 2024

De politieraad vindt plaats op 19 juni 2024 om 20.00u in de raadszaal van het centraal politiegebouw in Tielt.

Politieraad

Openbare zitting

  1. Vrijwillige samenvoeging van gemeenten – gevolgen voor de politiezone
  2. Goedkeuren notulen van de zitting van de politieraad van 17 april 2024
  3. Kasverslagen 1ste, 2de, 3de en 4de kwartaal 2023
  4. Jaarrekening dienstjaar 2023
  5. Wijziging personeelsformatie
  6. Vacant verklaren van nieuwe functies ingevolge de nieuwe personeelsformatie
  7. Gemeentelijke administratieve sancties – bekrachtigen van de protocolovereenkomst tussen de Procureur de Konings en de gemeenten van de politiezone

Geheime zitting

  1. Aanwerving 2 poetshulpen (CALog niveau D) en goedkeuring meeneembare anciënniteit

Labels